Μερικές Οδοντοστοιχίες

Τι είναι οι Μερικές Οδοντοστοιχίες;


Τύποι και υλικά Μερικών Οδοντοστοιχιών

Οι Μερικές Οδοντοστοιχίες δημιουργούνται από μια μεταλλική και ακρυλική σύνθεση ή τελείως από ακρυλικό. Οι ειδικές ανάγκες και η ανατομία του ασθενούς υπαγορεύουν το σχεδιασμό της μερικής οδοντοστοιχίας και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατασκευή μιας μερικής οδοντοστοιχίας που διατηρεί τα υπόλοιπα δόντια και τους στοματικούς ιστούς.

Η μερική οδοντοστοιχία σας σχεδιάζεται έτσι ώστε οι δυνάμεις μάσησης να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες σε ολόκληρη την επιφάνεια. Αλλαγές στα υπόλοιπα δόντια σας μπορεί να συνιστώνται για να βοηθηθεί η εξισορρόπηση  αυτών των δυνάμεων.

Τα μεταλλικά μέρη είναι γενικά προτιμότερα, καθώς είναι δομικά ανώτερα. Είναι λεπτότερα και πιο υγιεινά από ένα ακρυλικό υλικό. Τα ακρυλικά υλικά χρησιμοποιούνται συνήθως ως μεταβατικά ή προσωρινά.

Απόκρυψη