Εμφυτεύματα

Οδοντικά Εμφυτεύματα


Περιγραφή των οδοντικών εμφυτευμάτων

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν σήμερα την καλύτερη επιλογή για την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων δοντιων που λειπουν. Αποτελούνται από δύο μέρη : α) Το εμφύτευμα που κατασκευάζεται από τιτάνιο και τοποθετείται χειρουργικά στο οστό των γνάθων και β) Την προσθετική αποκατάσταση η οποία μπορεί να είναι μία μονή στεφανή (θήκη), μια γέφυρα (στηριζόμενη σε περισσότερα του ενός εμφυτεύματα), ή πιο πολύπλοκες προσθετικές κατασκευες για την αποκατάσταση νωδών γνάθων. Το σχέδιο θεραπείας περιλαμβάνει προεγχειρητικά την διεργασία CBCT (αξονική τομογραφία) των γνάθων, κατασκευή χειρουργικού νάρθηκα (όπου είναι απαραίτητος) και μετεγχειρητικά τον σχεδιασμό της προσθετικής αποκατάστασης σε συνεργασία με εξειδικευμένο οδοντοτεχνικό εργαστήριο που χρησιμοποιεί τα προγράμματα 3Shape, Dentalwings και Exocad.

Απόκρυψη